Balloner forbudt – snart på svenska

Balloner forbudt – snart på svenska

Till våren ger Korphult ut den danske författaren Robert Zola Christensens roman ’Balloner forbudt’ på svenska.

’Balloner förbudt’ är en roman från en universitetskorridor i det politiskt korrekta Sverige, där allt är så trevligt. På ytan.

Berättelsen utspelar sig på SOL, Språk- och litteraturcentrum vid universitetet i Lund. Här går den danske lektorn i klinch med svensk mentalitet. Han är man i sina bästa år, men ändå är det som om allt håller på att falla samman. Problemen börjar då han sätter på en rysk student i muslimernas andaktsrum. Det får man uppenbarligen inte. Men kan man be en groda att inte vara grön?

Utgivningen sker med stöd av Nordiska Ministerrådet. Planerad utgivning i mars 2018. Den danska utgåvan av ’Balloner forbudt’ utkom i maj 2017 på Forlaget Arabesk.

Tags: Blogg

Back to Top