Under inspelning: Nytt album med Niki Kempinski

I helgen spelade Patrik Arthursson och Johan Grusell fiol, klarinett, dragspel och mandolin för Niki Kempinskis nya platta – som vi siktar på ska vara helt klar april.